Hãy cùng chúng tôi chăm sóc tốt hơn và mang niềm vui đến cho các bệnh nhân
Hotline 097.198.3353 hoặc gửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

NHÀ THUỐC TRỌNG SINH
Số 230, phố 19-5, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Email:nhathuoctrongsinh@gmail.com
Hotline:097.198.3353
Website: https://nhathuoctrongsinh.com